Oshee in numbers

Info img Info img
Info img
Info img Info img
Info img
Info img Info img
Info img
Info img Info img
Info img
Info img Info img
Info img
separator

OSHEE Polska Sp. z o.o.

Al. Modrzewiowa 13
30-224 Kraków

(+48) 012 357-22-56

(+48) 012 350-12-66

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego REGON:141321255
KRS: 0000301057
NIP: 525-24-18-701
Capital: 1.340.350 PLN

shadow
...